آریامپ

درباره ما

مجموعه آریامپ

شرکت تفسیر نقشه آریا گستر با هدف ارائه خدمات عکس و نقشه هوایی در سراسر کشور احداث گردیده است. عکس هوایی محصولی است که توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروها مسلح ارائه می شود. با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از تداخلات و ابهامات ثبتی در گذشته برطرف خواهد شد.آریامپ با در اختیار داشتن کارشناسان رسمی دادگستری وهمچنین متخصصین فتوگرامتری ظرفیت بالایی در انجام این امور دارد.

همچنین آرشیو عکس و نقشه هوایی آریامپ بسیار قوی بوده و خصوصا در زمینه اندکس عکس های هوایی و استعلام سالهای عکسبرداری بسیار راحت تر و سریع تر از بقیه به شما جواب استعلام را خواهد داد.آریامپ با در اختیار داشتن اندکس عکس ها سازمان نقشه برداری کشور و هم چنین اندکس عکس های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در کمتر از 5 دقیقه و به صورت کاملا تخصصی سالهای عکس برداری را به همراه مقیاس آن در اختیار شما قرار خواهد داد.ما در این مجموعه به صورت تخصصی در زمینه عکس و نقشه هوایی تمرکز کرده ایم و رسالت خود را بر پشتیبانی سریع و آنلاین گذاشته ایم تا همواره در ارائه خدمات پیشگام باشیم.