آریامپ

تفسیر عکس هوایی پروژه بکه برای قانون حفظ کاربری

4.9/5 - (35 امتیاز)
slide-2feca5b
slide-444258c

اهداف پروژه

تفسیر عکس هوایی پروژه بکه برای قانون حفظ کاربری

موقعیت جغرافیایی

استان تهران-شهریار-قریه بکه

مساحت عرصه

1500 متر مربع

پیمانکار اصلی

شرکت تفسیر نقشه آریا گستر (آریامپ)

تشریح پروژه

عکس های هوایی مربوط به سال های 1374شمسی تهیه و نسبت به جانمایی محدوده تعرفه شده بر روی عکس های هوایی مذکور (نقشه UTM) اقدام شد.

هدف از تفسیر عکس هوایی

بررسی وجود اعیانی یا دیوار کشی در محدوده تصرفی و اثبات آن به وزارت جهاد کشاورزی جهت رسیدگی به قانون حفظ کاربری مصوبه سال 1374 شمی

مشخصات عکس هوایی سال 1374

شماره طرح 2340-1374، خط پروازی 3،  شماره عکس 13با مقیاس 1:8000

شرح تفسیر

محدوده تعرفه شده متقاضی در سال مقارن با عکس هوایی در هر 4 ضلع ،  شمالا و جنوبا بطول 25 متر و شرقا و غربا بطول 60 متر دارای دیوار کشی می باشد.

ادامه گزارش تفسیر محرمانه می باشد و از انتشار ادامه آن متاسفانه معذور هستیم.

تاریخ پروژه:

1398/06/22

نام مشتری

جناب آقای مرشدی

دسته بندی

تفسیر عکس هوایی

محل

شهریار

**انتشار خروجی تفسیر با رضایت کامل کارفرما در وبسایت صورت پذیرفته است و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد**